head image
Aktualności   O Nas   Przetargi   JRP   Przetargi JRP   Dokumenty   Jakość Wody   FAQ   RODO   Kontakt  
separator
separator
separator
separator
separator
separator
separator
separator
separator
separator
separator
 

JRP

WFOSiGW

Biuletyn Informacji Publicznej

 
Dokumenty Dokumenty

Do pobrania

- Taryfa Wodociągi Jędrzejowskie Sp z o.o.:
2024-2026       2021-2024       2018-2021       doplata 2021      
- Uchwała w sprawie likwidacji Składowiska:
- Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek opłat Składowiska:
- Zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat Składowiska:
- Uchwała w sprawie ustalenia cen za składowanie odpadów:
- Ceny za osady ściekowe z oczyszczalni przydomowych:
- Ceny za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych:
- Ceny ścieków przyjmowanych na stanowisko zlewcze ścieków dowożonych:
- Cennik Usług:
- Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków:
- Regulamin udzielania zamówień:
- Warunki montażu wodomierza dodatkowego:
- Wniosek o informację o dostępności sieci wod-kan:
- Wniosek o zgodę na przyjęcie ścieków dowożonych:
- Wniosek o zgodę na przyjęcie ścieków dowożonych - działalnośc:
- Wniosek o warunki techniczne przyłączenia do sieci wod-kan:
- Wniosek o uzgodnienie dokumentacji:
- Wniosek o zgode na zerwanie plomb:
- Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza:
- Zgoda na fakturę elektroniczną:
- Protokół przekazania wodomierza:
- Wniosek o zawarcie umowy:
- Zgoda na zawarcie umowy :
- Wniosek o zawarcie umowy z lokatorem:
- Wniosek o zmianę danych w umowie:
- Wniosek o rozwiązanie umowy:
- Zgoda na kontakt telefoniczny :

[ Aktualności] [O Nas] [Przetargi] [JRP] [Przetargi JRP] [Dokumenty] [Jakość Wody] [FAQ] [RODO] [Kontakt]

© 2024 Wodociągi Jędrzejowskie

"Wodociągi Jędrzejowskie" Sp. z o.o. Al.J.Piłsudskiego 2, 28-300 Jędrzejów, tel: 41 386-32-01, fax: 41 386-43-49;
NIP: 656-232-18-76; REGON: 260476126 bank: BNP Paribas Oddział Jędrzejów 07-20300045-1110000001013920
KRS: 0000389834 prowadzony przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;